The Sport Society

Alle skal have mulighed for at lære at svømme…

Sæsonskift

Ved sæsonskift behøver du, som medlem, ikke at foretage sig noget. Din tilmelding fungerer, som et abonnement. Husk derfor at lave en udmelding, hvis du ikke ønsker at forsætte undervisningen ind i den nye sæson, ellers fortsætter PBS-betalinger og girokortopkrævninger.

Vi sørger ydermere for, i samråd med vores dygtige trænere, at lave nye holdsammensætninger og flytninger af elever.

Op til den nye sæson opdaterer vi holdlisterne under menuen Sæsonstart, hvor du kan finde dit navn og potentielt nye holdnummer.
Herefter kan du gå ind under bassinplanen også under menuen Sæsonstart og se placering i hallen, undervisningstid (kan være ændret fra sidste sæson!), trænere og bassindybden.

Vi er også altid nogle stykker i hallen de første par gange efter sæsonstart, hvis du skulle være i tvivl om noget, men det er DIT ansvar at kende dit nye undervisningstidspunkt!