The Sport Society

Alle skal have mulighed for at lære at svømme…

Regler i svømmehallen

Gentagende overtrædelse af nedenstående regler kan resultere i, at eleven bliver taget op af vandet resten af undervisningstiden, eller i værste fald udvisning fra hallen.

1. Man skal vaske sig ordentligt i badet. Husk at fjerne make-up.

2. Man må ikke løbe i svømmehallen.

3. Man må ikke fotograferer i svømmehallen.

4. Man må ikke springe i vandet før ens træner har givet lov, og ALDRIG når træneren ikke er kommet endnu! (dette gælder også babybassinet).

5. Man må ikke hoppe på hovedet i det lave bassin, inklusiv den dybere ende af det lave bassin.

6. Man skal hører efter hvad trænerne og hjælpetrænerne (alle sammen, ikke kun ens egen træner eller hjælpetræner) siger i hallen.

7. Man må ikke plaske på, eller skubbe til, hinanden, med mindre træneren har givet lov.

8. Man må ikke yde vold på andre.