The Sport Society

Alle skal have mulighed for at lære at svømme…

Handicap

Hvis en elev har et handicap, som f.eks. autisme, ADHD eller et lettere fysisk handicap, har vi, i de fleste tilfælde, mulighed for at sætte en ekstra træner på eleven. Dette gør, at eleven kan være med på alle vores hold og være en del af fællesskabet på et givent hold.

Husk at informere os om et evt. handicap, under kommentarfeltet, når du laver en tilmelding.